Y tế
08/12/2020
Bài truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, chân tay miệng và bệnh cúm
25/11/2020
Trung tâm y tế xã tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ từ 0 đến 5 tuổi
02/12/2020
Trung tâm y tế triển khai cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A
30/11/2020
Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã