Tây Giang rộn ràng ngày bầu cử 23.5.2021
Ngày 01/07/2021

Sáng ngày 23.5.2021 Hòa vào không khí chung của cử tri cả nước đi bầu cử , ngay từ sáng sớm ngày 23.5.2021 đã có rất đông cử tri trong xã có mặt tại các điểm bầu cử, tự hào bỏ vào hòm phiếu là phiếu để bầu ra người có đức có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình, tham gia vào bộ máy chính quyền ở Quốc Hội và địa phương. 

Media/224_TayGiang/FolderFunc/202107/Images/hdnd-23-20210701090529-e.jpg

                                                                                             Điểm bỏ phiếu số 5 - khu 2 + khu 3 thôn Đông 

 

Tin liên quan