1. Đảng ỦY
  • Tạ Văn Thuấn

   Chức vụ: Bí Thư

   SĐT: 0988143543

  • Tô Thanh Vĩnh

   Chức vụ: Phó Bí Thư

   SĐT: 0978464507

  • Tạ Phương Anh

   Chức vụ: Văn phòng Đảng Ủy

   SĐT: 0964853170

  1. Hội đồng nhân dân
   • Tạ Văn Tình

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0986497613

   • Tô Xuân Đức

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch

    SĐT: 0366916454

  2. Ủy ban nhân dân
   • Tạ Văn Tình

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0986497613

   • Tô Xuân Đức

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0366916454

   1. Mặt Trận Tổ Quốc
    • Đỗ Thị Huyền

     Chức vụ: Chủ Tịch Mặt Trận

     SĐT: 0979151666

    1. Đoàn thanh niên CSHCM
     • Tạ Phương Anh

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn Thanh Niên

      SĐT: 0964853170

     • Tô Đức Anh

      Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TN

    2. Hội Nông Dân
     • Nguyễn Thị Sự

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội Nông Dân

      SĐT: 0987527751

    3. Hội Phụ Nữ
     • Tô Thị Hương

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội PN

      SĐT: 0826035766

    4. Hội Cựu Chiến Binh
     • Tạ Trung Kiên

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội CCB

      SĐT: 0975141143

   2. Tư pháp – hộ tịch
    • Đặng Kim Ly

     Chức vụ: Hộ tịch

     SĐT: 0382430882

    • Tạ Thị Hà

     Chức vụ: Tư Pháp

     SĐT: 0982823424

    1. Văn hóa – xã hội
     • Lương Ngọc Ninh

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0984820045

     • Trần Thị Vân

      Chức vụ: Công chức LĐTB&XH

      SĐT: 0795351527

    2. Công an xã
     • Trần Văn Cường

      Chức vụ: Trưởng Công an

      SĐT: 0983399290

     • Nguyễn Thị Thanh Xuân

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an

      SĐT: 0349801902

    3. Địa chính - xây dựng
     • Hà Văn Cương

      Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, CT

      SĐT: 0987271369

     • Tô Văn Suy

      Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

      SĐT: 0972368666

    4. Văn phòng – thống kê
     • Tạ Ngọc Toàn

      Chức vụ: Văn phòng Thống kê, thủ quỹ

      SĐT: 0967619389

     • Tạ Văn Hùng

      Chức vụ: Văn phòng UBND- Vp HĐND

      SĐT: 0976945818

    5. Trạm y tế xã
     • Tạ Xuân Đào

      Chức vụ: Trưởng trạm

      SĐT: 0916043759

    6. BCH quân sự xã
     • Lê Văn Đương

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0988184448

     • Lương Hồng Phong

      Chức vụ: Phó chỉ huy quân sự xã

      SĐT: 0979012613

    7. Tài chính - kế toán
     • Vũ Thị Lan Anh

      Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế hoạch

      SĐT: 0985379935

   3. Thôn Đông
    • Hà Văn Dự

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Đông

     SĐT: 0987577296

    • Hà Văn Kiên

     Chức vụ: Trưởng thôn Đông

     SĐT: 0982093310

    1. Thôn Nam
     • Lê Thị Thắm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Nam

      SĐT: 0987577296

     • Vi Thị Thu Hương

      Chức vụ: Trưởng thôn Nam

      SĐT: 0982093310

    2. Thôn Đoài
     • Lê Văn Năm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ Thôn Đoài

      SĐT: 0973669360

     • Phạm Văn Sáu

      Chức vụ: Trưởng thôn Đoài

      SĐT: 0377815310

    3. Thôn Bắc
     • Trần Xuân Thành

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bắc

      SĐT: 0398220655

     • Nguyễn Đức Hạnh

      Chức vụ: Trưởng thôn Bắc

      SĐT: 0377816913

    4. Thôn Cát Gìa
     • Nguyễn Văn Hiền

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Cát Già

      SĐT: 0364302708

     • Nguyễn Văn Sự

      Chức vụ: Trưởng thôn Cát Già

      SĐT: 0973255426