Nhà Thờ Họ Tạ Thư Điền
Ngày 14/08/2020

Thôn Đoài

Đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992....

 

 

 

Tin liên quan