Hội Đồng Nhân Dân xã Tây Giang tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 01/07/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 ở xã Tây Giang  đã thành công tốt đẹp. Cử tri trong xã đã bầu đủ 25 vị đại biểu HĐND xã; là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xã.

                    Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;  Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội “Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

          Vào chiếu ngày 29/06/2021 tại Hội trường UBND xã. Thường trực HĐND xã khóa 19 long trọng tổ chức kỳ họp Thứ nhất- HĐND xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021 - 2026:  Kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kỳ họp đầu tiên kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

Media/224_TayGiang/FolderFunc/202107/Images/tinh-chu-20210701090600-e.jpg

Đồng chí Tạ Văn Tình - Huyện Ủy Viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã Khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 

Tại kỳ họp, Thay mặt Ủy ban bầu cử xã - Đồng chí Tạ Văn Thuấn - Chủ tịch Ủy ban bầu cử đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Báo cáo kết quả xác nhận 25 vị đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 đủ tư cách làm đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo, xã có 6 đơn vị bầu cử với 6 tổ bầu cử, cử tri đi bầu đúng quy định và thời gian với tỷ lệ đạt 100 %, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; không có khu vực bỏ phiếu  nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. Xã có 25 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới.

Cũng tại kỳ họp: Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng chí Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch MTTQ xã Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 256-TB/HU ngày 21/6/2021 của Huyện ủy Tiền Hải về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND xã Tây Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn số 694/UBND-NV ngày 23/6/2021 của UBND huyện Tiền Hải về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong xã; các vị đại biểu HĐND xã đã lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND xã; thông qua số lượng, cơ cấu thành viên các ban của HĐND xã; bầu Chủ tịch UBND,  Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã. Việc tiến hành bầu cử các chức danh trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND xã đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của xã. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND xã. 

          Về kết quả Bầu các chức danh của HĐND xã:

          1. Ông Tạ Văn Thuấn , Chủ tịch UBND xã được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa 20 với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          2. Ông Tô Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa 20 với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          3. Ông Tô Văn Suy, Bà Nguyễn Thị Hiên - Đại biểu HĐND xã khóa 20 được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế xã hội của HĐND xã với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          4. Bà Đỗ Thị Huyền, Ông Hà Văn Dự - Đại biểu HĐND xã khóa 20 được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp Chế của HĐND xã với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          Về kết quả Bầu các chức danh của UBND xã:

          1. Ông Tạ Văn Tình,  Chủ tịch HĐND xã được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã khóa 20 với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          2. Ông Tô Xuân Đức, Phó Chủ tịch HĐND xã được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã khóa 20 với tỷ lệ trúng cử đạt 100%

          3. Ông Lê Văn Đương, Ông Trần Văn Cường - Đại biểu HĐND xã khóa 20 được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên UBND xã khóa 20 với tỷ lệ trúng cử đạt 100% .

          Tại kỳ họp: HĐND xã đã xem xét và ban hành nghị quyết về nội quy các kỳ họp HĐND xã khóa XX,  kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan