Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Vị trí địa lý xã Tây Giang: Phía Đông giáp xã Đông Lâm, phía Tây giáp xã An Ninh, Phương Công, phía Nam giáp xã Tây Tiến, Tây Phong, phía Bắc giáp thị trấn Tiền Hải.

- Số điện thoại: 0227.823.106

- Đặc điểm kinh tế - xã hội: Là xã nằm tiếp giáp với thị trấn của huyện, có địa bàn rộng, với tổng diện tích đất tự nhiên 485,15 ha; Dân số có 7023 khẩu và 2280 hộ, được chia thành 5 thôn: Thôn Đông, thôn Nam, thôn Đoài, thôn Bắc và thôn Cát Già; Đảng bộ xã có 358 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ chuyên và 5 chi bộ thôn, trong Đảng bộ có 191 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 - 40 - 50 - 60 tuổi đảng. Trên địa bàn xã có các cơ quan, doanh nghiệp đang đóng tại địa bàn để công tác và sản suất kinh doanh; Đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách đều được đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; Các tổ chức Đảng, đoàn thể duy trì hoạt động thường xuyên; Hàng năm Đảng bộ - Chính quyền được xếp loại Đảng bộ và Chính quyền trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đều đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc; Về cơ sở hạ tầng của xã đã xây dựng kiên cố và tương đối hoàn chỉnh như khu Trung tâm chính trị, văn hóa, trường học, y tế, nhà văn hóa thôn, hệ thống đường giao thông, đường ra đồng và các công trình thủy lợi.

- Về giao thông: có các tuyến đường trục chính chạy qua gồm: Đường Tạ Xuân Thu, Ngô Duy Phớn…có sông Kiến Giang chảy qua.

UBND đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo nâng cấp đường, hệ thống thoát nước các tuyến đường, hệ thống mương máng ra đồng, xây dựng và cải tạo nhà văn hóa, trạm y tế, trường tiểu học, trung học cơ sở . Xây dựng bồn hoa cây cảnh trên các tuyến đường trục xã, thôn.

Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chăm sóc gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, chăm lo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm đều hàng năm, tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.

Media/224_TayGiang/Images/1f9f1fe46a20907ec931ce786961-1-e.jpg