Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ( Khu dân cư thôn Cát Già )
Ngày 13/11/2023

Media/224_TayGiang/FolderFunc/202311/Images/z4873302733642-e44915d327dd67abfe4d48ef4e5901de-20231113081302-e.jpg
Media/224_TayGiang/FolderFunc/202311/Images/z4874956864208-94d4f319516ff1c2bcca411086a51469-20231113081955-e.jpg
Media/224_TayGiang/FolderFunc/202311/Images/z4874956884305-c39c0ecdb4cfa0b1da991e3f5ce3d909-20231113082012-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 7
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác