Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ( Khu dân cư thôn Bắc )
Ngày 13/11/2023

Media/224_TayGiang/FolderFunc/202311/Images/z4874983569995-d5dad48c20f63d99e904e91899deea33-20231113082946-e.jpg
 
Media/224_TayGiang/FolderFunc/202311/Images/z4874983587517-1d9f0611704e9f2ff8184adcf0a04046-20231113082859-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác